Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

checkEls verbs conjugats


Els verbs catalans conjugats.


Aquesta pàgina està temporalment en obres. Consulteu una de semblant.

L'UNIVERS S'HA CREAT O HA APAREGUT SOL? SI O NO? NOMES SI O NO... LA RESPOSTA NOMES POT SER IRRACIONAL I ABSURDA. (Per als creients no, és clar)

La pregunta és curiosa perquè, de fet, no hauria d'existir res, ni tan sols l'Univers. I menys encara algú racional preguntant tal cosa.